|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2019, Vol. 8(2) 84-98

Analysis of The Effect of The Use of Science Journals on The Students' Academic Achievements

Ismail Uysal, Serkan Sevim, Emin Demirci

pp. 84 - 98   |  Manu. Number: MANU-1911-14-0002.R1

Published online: December 31, 2019  |   Number of Views: 82  |  Number of Download: 507


Abstract

The aim of this study is to analyze the effects of the use of science journals on students' academic achievement. The participants of the study are 26 students, in 7th grade in 2017-2018 academic year at a state secondary school where students from middle socio-economic level are educated in Acıpayam District of Denizli Province. In the study, single group pre-test-post-test research design was used. The students in the group were taught in the "Electrical Energy" unit in accordance with the Science Program. In addition, students were asked to keep a science diary after each course. First of all, a pilot study was conducted with the students about the method of keeping a diary and the students were enabled to understand the method sufficiently effectively. "Electric Unit Achievement Test" developed by Aydın (2016) was used to collect the data of the study. The Cronbach Alpha reliability coefficient was found as. 85. After achievement test results were found to be reliable, It was applied twice as pre-test and post-test  as a total. Firstly, arithmetic averages and standard deviations of the data obtained from the achievement test, were given, by doing descriptive statistical analysis. Then, statistical analysis (dependent-t test) based on deduction was performed. SPSS-20 package software was used for statistical analysis. In the interpretation of the analyzes, .05 significance level was accepted. In addition, the journals of three students randomly selected from the experimental group were examined. What the students write on their journals about the subject and the answers of the "Electric Unit Achievement Test" questions about the same subject were compared. The relationship between what is written in the journals and the responses given has been examined. In addition, the students' classroom performance was observed by the researcher during the application.

Keywords: Science Journals, Academic Achievement, Meaningful Learning


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Uysal, I., Sevim, S. & Demirci, E. (2019). Analysis of The Effect of The Use of Science Journals on The Students' Academic Achievements . Turkish Journal of Teacher Education, 8(2), 84-98.

Harvard
Uysal, I., Sevim, S. and Demirci, E. (2019). Analysis of The Effect of The Use of Science Journals on The Students' Academic Achievements . Turkish Journal of Teacher Education, 8(2), pp. 84-98.

Chicago 16th edition
Uysal, Ismail, Serkan Sevim and Emin Demirci (2019). "Analysis of The Effect of The Use of Science Journals on The Students' Academic Achievements ". Turkish Journal of Teacher Education 8 (2):84-98.

References

  Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme (4. Baskı). Eğitim Dünyası yayınları, İzmir.

  Akkuzulu, D. (2011). Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi çevre ve insan ünitesinde yansıtıcı fen günlükleri tutmasının başarı ve tutuma etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

  Atila, E. M., Günel, M. ve Büyükkasap, E. (2009). Betimleme modlarının öğrenme amaçlı yazma aktiviteleri içerisindeki kullanım varyasyonlarının ilköğretim kuvvet ve hareket konularının öğrenimi üzerine etkisi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 7(4), 113–127.

  Avcı, E. D. (2008). Fen ve teknoloji eğitiminde öğrenci günlüklerinin kullanılması, Eurasian Journal of Educational Research, 30, 17–32.

  Aydın, B. (2016). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin elektrik enerjisi ünitesindeki başarılarına deneylerle zenginleştirilmiş gösteri yönteminin etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

  Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. ve Wiliam, D. (2002) Working inside the black box; assessment for learning in the classroom. London, UK: King’s College.

  Crawford, A., Wendy, S., Samual, R. M. ve Makinster, J.(2005). Teaching and Learning Strategies for the Thinking Classroom. United States of America: International Debate Education Association.

  Çakıcı, D., Alver, B., Ada, Ş. (2006). Anlamlı öğrenmenin öğretimde uygulanması. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 71-80

  Çakıroğlu, A. ve Ataman, A. (2008). Üst bilişsel strateji öğretiminin okuduğunu anlama başarı düzeyi düşük öğrencilerde erişi artırımına etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi, 16, 1-13.

  Çardak, Ü. (2010). Fen ve Teknoloji dersine ilişkin günlük tutmanın öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkisi,  Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya

  Çavuş, E. (2015). Fen ve teknoloji dersinde fen günlüğü kullanımının ilköğretim öğrencilerinin biliş üstü farkındalık ve akademik başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

  Çavuş, E. ve Özden, M. (2012). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde fen günlüğü kullanımına ilişkin görüşleri, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 34-48.

  Demirel, Ö. (2005). Eğitim sözlüğü (3. Baskı). Pegema Yayıncılık, Ankara.

  Du, S. H. ve Wagner, C. (2005). Learning with weblogs: An Empirical Investigation, Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences

  Erduran Avcı, D. (2008). Fen ve teknoloji eğitiminde öğrenci günlüklerinin kullanılması. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 17-32.

  Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eğitim Bilimine Giriş. Kadıoğlu Matbaası, Ankara.

  Kara, Y. ve Özgün-Koca, S. A. (2004). Buluş yoluyla öğrenme ve Anlamlı öğrenme yaklaşımlarının matematik derslerinde uygulanması: ‘İki terimin toplamının karesi konusu üzerine iki ders planı. İlköğretim Online 3 (1), 2-10.

  Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınevi, Ankara.

  Keskinkılıç, G. (2010). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersinde uygulanan yansıtıcı düşünmeye dayalı etkinliklerin bilimsel süreç becerilerinin gelişimine ve başarıya etkisi. Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

  MEB. (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara.

  MEB. (2013). İlköğretim Kurumları(İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara.

  MEB. (2018). Fen Bilimleri Dersi Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325 adresinden edinilmiştir.

  Polat, S. ve Uslu, M. (2012). Fen ve teknoloji dersinde üst biliş stratejilerine dayalı öğretim uygulamasının 5. sınıf öğrencilerinin erişilerine etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 28-43.

  Tuncel, G. ve Ayva Ö. (2009). 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretiminde yansıtıcı günlüklerin kullanımı. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresinde Sunulan Bildiri, (7–9 Ekim, İstanbul).

  Turgut, Y. (2009). Verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması: Nicel ve nitel. A. Tanrıöğen, (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri, 3. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara.

  Unrau, J. N. (2008). Thoughtful teachers, thoughtful learners: Helping students think critically. Canada: Pippin Publishing Corporation.

  Uslu, H. (2009). Altıncı ve yedinci sınıf fen ve teknoloji ile matematik derslerinde günlüklerin kullanılmasına yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

  Walker, B. J. (2003). Supporting Struggling Readers. Canada: Pippin Publishing Corporation.

  Weiland, A. ve Kingsbury, S. J. (2001). Immediate and delayed recall of lecture material as a function of note taking. The Journal of Educational Research, 17(2), 228–236

  Wiggins, G. (1989). A true test: Toward more authentic and equitable assessment. Phi Delta Kappan, 70, 703–713.

  Wormeli, R. (2004). Summarization in any subject: 50 techniques to improve student learning. United States of America: Association for Supervision & Curriculum Development.

  Zengin, O. & Kucuk, M. (2018). Analysis of the Self-Life Stories of Scientists in the Curious Mind Book. Turkish Journal of Teacher Education, 7(2), 87-101.